AR-GE ÇALIŞMALARI

GEP Yeşil Enerji’nin AR-GE ve Tasarım Biriminde tamamlanan ve çalışmaları devam eden AR-GE projeleri aşağıda verilmiştir.

 • Endüstriyel ve Tehlikeli Sıvı Atıkların Susuzlaştırılarak Gazlaştırma Prosesine Kazandırılması, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiştir, Proje No : 7090004
 • Temizlenmiş Yapay Gazın Proses Isısı Olarak Değerlendirildiği Yakma Ünitelerinin Tasarımı ve İmalatı Projesi
 • 300.000 kcal/saat Isı Geri Kazanımlı Yeni Flare Tasarımı ve İmalatı Projesi – Sıcak Ham Yapay Gazdan Elektrik Üretiminin Pilot Tesis Tasarımı ve Optimizasyonu
 • Orman Atıklarının Gazlaştırılması ve 0,5 – 5 MW Elektrik Üretimi – Prototip Tasarım ve Fizibilite Etüdü
 • Endüstriyel Sıvı Atıklar İçin Entrained Bed Gazlaştırma Reaktörü Tasarımı
 • Endüstriyel Atıkların Yüksek Sıcaklık Pirolizi ve Yapay Gaz Üretimi – Sürekli Sistem Pilot Ölçek Piroliz Ünitesi Tasarımı ve Optimizasyonu.
 • İBB sözleşmeli evsel atıkların gazlaştırılması
 • Evsel atıkların sızıntı suyunun metan gazı elde edilecek şekilde anaerobik şartlarda çürütme imkanının araştırılması
 • Hayvansal kemik tozlarının gazlaştırılması ve elde edilen gaz kalitesinin incelenmesi
 • TCMB tedavülden kalkmış Türk Lira banknotlarının bertarafı kapsamında TÜBİTAK projesine proses seçimi için gazlaştırma deneyleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında katı atıklardan gazlaştırma yoluyla enerji geri kazanımı

Gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda firmamız teknoloji üreticisi konumundadır. Tesis içi iyileştirme ve AR-GE projelerinden aldığımız sonuçları kendi bünyemizde kullanacak ve toplumsal yararlar sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. Nihai hedefimiz, geliştirdiğimiz iş kollarında uzmanlar yetiştirmek ve uluslararası piyasaya teknolojilerimizi taşıyıp işletilmesini sağlamaktır. Yetiştireceğimiz uzman kadro ile “beşikten beşiğe” yaşam döngüsü anlayışı ile tüm süreçlerin, kurulum, yönetim ve denetim mekanizmalarına sahip çıkabilmektir.

GEP Yeşil Enerji kurulduğu tarihten günümüze Akademi ve Sanayi İşbirliğine değer vermiş ve bu yönde Türkiye ve yurtdışından saygın üniversiteler ile AR-GE faaliyetlerini sürdürmüştür.