GEP KALİTE POLİTİKASI


GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.;

ATIK YÖNETİMİ, ATIK ARA DEPOLAMA, ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA, AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ YÖNETİMİ KONULARINDA SEKTÖREL BAZDA HEP ÖNDE OLMAYI,

PİYASAYA YENİ ÜRÜNLER SUNMAYI, KAPASİTE ARTTIRMAYI VE BU KONUDA DEVAMLILIK GÖSTEREREK PROSES BAZINDA DA ÜRETİM YAPMAYI,

BELİRLEMİŞ OLDUĞU HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN BÜTÜN KAYNAKLARINI SEFERBER ETMEYİ,

MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİNİ İLKELİ OLARAK YÜKSELTEREK, YURTİÇİ-YURTDIŞI SATIŞ, PAZARLAMA VE SUNUMUNDA FARKLILAŞAN, YASA VE MEVZUATLARA UYAN VE İNSAN EMEĞİNE SAYGI DUYAN BİR FİRMA OLMAYI,

KALİTE DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK, MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE KARLILIĞIN ARTTIRILMASINI SAĞLAYACAK TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEK VE UYGULAMAYI,

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEYİ, ÜRÜN GAMINI YENİLEME VE İYİLEŞTİRMEYİ, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTMAYI, KALİTE YÖNETİM MODELİ UYGULAYARAK MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARININ GÜVENİNİ ARTIRMAYI,

MEVCUT SİSTEMİN ETKİNLİĞİNİ, TANIMLANAN SÜREÇLERİN PERFORMANSLARI DAHİLİNDE SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRİP HER TÜRLÜ İYİLEŞTİRME FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ KAYNAKLARI SAĞLAMAYI BENİMSEMİŞ VE AMAÇ EDİNMİŞTİR.

GENEL MÜDÜR

İSG POLİTİKASI

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş:

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları takip ederek uygulamak,

-Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamındaki tehlikeleri önceden belirlenmek ve minimize edilmesini sağlamak,

-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

-İş kazası ve meslek hastalığını önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,

-Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak,

-Güvenli çalışma ortamı ve iş güvenliği kültürü oluşturmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

GENEL MÜDÜR

 

GEP ÇEVRE POLİTİKASI

Firmamız ISO 14001 gerekliliklerine göre oluşturduğu çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve sürekli olarak uygulamaya kararlıdır.

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir.

Firmamızda atık yönetimi, atık ara depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, ambalaj atığı toplama ve ayırma aşamalarında çevre etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız.

Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.

Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.

Çevre çalışmalarını en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir.

Yasal mevzuatlar çerçevesinde, doğal çevrenin korunmasına özen göstermeyi, proses ve çevreye yapılan iyileştirme yatırımları ile çevreye pozitif değerler kazandırmada süreklilik sağlamayı taahhüt ediyoruz.